0 items / $0.00
twolittleaussiebirds

Tiga Amalan Baik untuk Sehari-hari

Tiga Amalan Baik untuk Sehari-hari

Untuk menghadapi perputaran roda kehidupan, paling tidak kami perlu tiga amalan baik, yakni istikamah, istikharah, dan istighfar.

Istikamah adalah kokoh dalam akidah dan terus-menerus dalam beribadah. Begitu pentingnya istikamah ini sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyinggungnya dalam keliru satu hadis.

Dari Abi Sufyan bin Abdullah berkata, "Aku sudah meminta, 'Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam agar saya tidak mesti menanyakan kepada orang lain tak sekedar engkau.' Nabi SAW kemudian menjawab, 'Katakanlah, saya sudah beriman kepada Allah kemudian istikamahlah'" (HR Muslim) https://sedekahlagi.com/ .

Istikharah adalah layanan untuk memohon saran Allah sebelum akan mengakibatkan keputusan. Setiap orang membawa kebebasan untuk bicara dan berbuat. Akan tetapi, tidak tersedia kebebasan yang tanpa batas. Batas-batas tersebut adalah aturan agama.

Seorang Muslim yang benar, senantiasa berpikir berulang-kali sebelum akan melakukan tindakan atau berucap. Dia terhitung senantiasa memohon saran kepada Allah.

Bila suatu ucapan tidak baik bahkan menyakiti orang lain, maka tahanlah. Namun, jikalau ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, apa pun risikonya. "Tidak dapat rugi orang yang istikharah, tidak dapat kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak dapat miskin orang yang hidupnya hemat" (HR Thabrani).

Istighfar adalah senantiasa introspeksi dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Setiap orang dulu jalankan kesalahan. Setiap kekeliruan dan dosa itu sesungguhnya penyakit yang menyebabkan kerusakan kehidupan kita. Karena itu, segala kekeliruan dan dosa itu mesti dihindari. Tidak sedikit kasus besar yang kami menghadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kekeliruan kami sendiri. Saatnya kami introspeksi dan memohon ampun kepada Allah https://qurbannusantara.com/ .

Adakalanya kehidupan sosial dan ekonomi sebuah bangsa mengalami ada masalah yang disebabkan oleh dosa-dosa era lantas yang menumpuk, dan tidak dulu dibersihkan melalui tobat. Jika itu penyebabnya, maka obat cuma satu adalah beristighfar dan bertobat. Allah SWT sudah menjadikan kisah Nabi Hud sebagai teladan yang baik untuk melindungi kehidupan agar senantiasa berjalan baik.

"Dan (Hud) berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lantas bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia turunkan hujan yang terlampau deras atasmu dan Dia dapat menambahkan kebolehan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." (QS Hud:52).

Sekali lagi, ga ada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kami senantiasa tegar dan selamat dalam menghadapi beragam gelombang kehidupan, tidak dapat tidak kami mesti senantiasa istikamah, istikharah, dan istighfar.